همان‌طور که میدانید کارت بازرگانی مخصوص صادرات و واردات کالا می‌باشد یعنی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی قصد صادرات کالا یا واردات آن به کشور را داشته باشد باید کارت بازرگانی اخذ نماید. این کارت درواقع برای آن است که تمام اطلاعات ورود یا خروج کالا و میزان آن و نوع آن در این مدرک و سامانه مربوطه ثبت گردد. البته ضمن اخذ کارت بازرگانی دیده شود که این مطالب نیز به اشخاص طریقه ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مدارک موردنیاز را آموزش می‌دهد.

داشتن کارت بازرگانی به‌ تنهایی و عدم استفاده از آن هزینه مالیاتی ندارد یعنی اگر از کارت بازرگانی خود که مدت اعتبار آن یک‌ ساله است استفاده نکرده و کالایی از مرز کشور وارد یا صادر نگردد هیچ مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود ولی حق عضویت سالیانه اتاق بازرگانی باید پرداخت گردد .

جهت ثبت علامت غیرفارسی (به هر زبان دیگری) نیز احتیاج به کارت بازرگانی می‌باشد مطابق قانون منع استفاده از کلمات بیگانه و خارجی در صورت ثبت کلمات غیرفارسی ارائه کارت بازرگانی به اداره ثبت علائم تجاری الزامی است.
اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی را می‌توان به نام شخص حقیقی دریافت نمود که در این صورت کلیه مدارک مربوطه شخص درخواست‌کننده ارائه می‌گردد. همچنین می‌توان به نام اشخاص حقوقی دریافت نمود در این صورت کارت بازرگانی به نام شرکت درخواست‌کننده صادر می‌گردد و مدیرعامل شرکت مدارک مربوط به خود و مدارک شرکتی را ارائه می‌نماید همچنینی عکس مدیرعامل داخل کارت حقوقی الصاق می‌گردد.
صدور کارت بازرگانی

ابتدا باید جهت اخذ اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که به مختصر اظهارنامه کارت بازرگانی نامیده می‌شود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمود و پس از اخذ این مدرک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نموده و کارت بازرگانی را اخذ نمد.
مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی
الف) مدارک موردنیاز برای صدور اظهارنامه ثبت‌ نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت‌ها:

    اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی که در سه نسخه تهیه‌شده و مشخصات آن کامل تکمیل گردد و اگر شرکتی باشد مشخصات شرکت و اگر شخصی باشد مشخصات فرد متقاضی.
    پلمپ دفاتر تجاری (پلمپ دفاتر مالی روزنامه و کل) مربوط به آخرین سال و گواهی پلمپ اگر کارت بازرگانی شرکتی است پلمپ دفاتر شرکت و اگر شخصی باشد پلمپ دفاتر شخص.
    مدارک شناسایی شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت.
    مدارک ثبتی شرکتی و آخرین تغییرات آن در صورت درخواست کارت بازرگانی شرکتی (حقوقی) .
    فیش پرداخت وجه مربوطه.

جهت انجام امور فوق و اخذ اظهارنامه کارت بازرگانی به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و در این اداره قسمتی به نام کارت بازرگانی وجود دارد که درنهایت پس از دریافت مدارک فوق سه نسخه اظهارنامه کارت بازرگانی را تأیید و ثبت می‌نماید. حال با این مدرک و سایر مدارک مربوطه به اتاق بازرگانی مراجعه می‌نمایید.
ب) مدارک موردنیاز جهت صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی:

    اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها (مراحل قبل).
    گواهی پلمپ دفاتر مالی شخص یا شرکت.
    مدارک ثبتی شرکت.
    مدارک هویتی شخص یا مدیرعامل.
    کارت پایان خدمت شخص یا مدیرعامل.
    ارائه دسته‌چک و گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی و عدم وجود چک برگشتی.
    گواهی عدم سوءپیشینه شخص یا مدیرعامل.
    عکس ۴*۳ شخص یا مدیرعامل.
    اجاره‌نامه رسمی یا سند مالکیت آدرس اعلامی اگر متقاضی کارت بازرگانی شرکت هستید حتماً اجاره‌نامه یا سند مالکیت به نام شرکت باشد در غیر این صورت جهت اخذ کارت بازرگانی شخصی به نام شخص باشد.
    فیش‌های پرداختی که در سایت اتاق بازرگانی اعلام کرده است و به‌عنوان حق عضویت اتاق اخذ می‌گردد.
    آخرین مدارک تحصیلی شخص یا مدیرعامل (حداقل دیپلم).
    حضور در کلاسهای اتاق بازرگانی.
    تکمیل فرم‌های اتاق بازرگانی به زبان فارسی و انگلیسی.
    ثبت‌نام کد اقتصادی شخصی یا شرکتی.
    ثبت‌نام در حوزه دارایی مربوطه به‌منظور اخذ کارت بازرگانی.

اخذ کارت بازرگانی در حدود ۴۵ تا ۶۰ روز زمان برده و درنهایت به‌وسیله پست به آدرس درخواستی شما پست می‌شود . برخی از مراحل توسط اینترنت و مابقی مراحل بهصورت حضوری است مخصوصاً مرحله آخر که مراجعه به اتاق بازرگانی است و فقط باید توسط شخص متقاضی یا مدیرعامل شرکت صورت گیرد و این مرحله را با وکالت نمی‌توان انجام داد.

در نظر داشته باشید هر شخصی بیشتر از یک کارت بازرگانی چه شخصی و چه شرکتی نمی‌تواند داشته باشد و این کارت نیز یک‌ساله بوده و هرسال باید تمدید گردد مگر پس از گذشت مدتی و احراز شدن شرایطی که کارت بازرگانی ۵ ساله اخذ نمایید. کارمندان دولت حق اخذ کارت بازرگانی را ندارند.

در صورت تمایل به اخذ کارت بازرگانی با مشاورین   تماس حاصل فرمایید ما با تجربه اخذ کارت بازرگانی و یا تمدید کارت بازرگانی کوتاه‌ترین راه با کمترین هزینه را به شما پیشنهاد می‌دهیم .