شرکت دانش بنیان عنوان شرکتهای دانش محوری است. موضوع فعالیت شرکت های دانش بنیان همانطور که از نام آن بر می آید، انجام پروژه های علمی، تحقیقاتی و ارائه خدمات مشاوره ای با هدف ایجاد کار آفرینی می باشد.

 

شرایط تبدیل شرکت به شرکت دانش بنیان
تولیدکننده و یا دارای برنامه طراحی و تولید کالای دانش بنیان مورد تایید مرکز رشد یا پارك علم و فناوری مربوط ستاد فناوری راهبردی مربوط باشد.

– نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه صورت پذیرد.

– دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد.

– شرکت دارای 2 نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

– حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.

– عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی باشد.

– دو سوم اعضای هیات مدیره دارای حداقل دو مورد از شرایط زیر باشد:

– حداقل مدرك کارشناسی

– حداقل 3 سال سابقه کاری یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی

– حداقل یک اختراع تایید شده

انواع شرکت دانش بنیان
الف- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

چنانچه سهام دانشگاه کمتر از 50  درصد باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

ب- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

چنانچه سهام دانشگاه 50% یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

تبدیل شرکت به شرکت دانش بنیان
برای این که یک شرکت دانش بنیان ثبت کنید ابتدا باید شرکتی را به صورت حقوقی ثبت کرده باشید. اغلب توصیه می شود به دلیل ساختار منسجم و قانونی بسیار خوب شرکت های سهامی خاص این قالب برای شرکت انتخاب شود.

اما با این وجود تفاوتی ندارد که شرکت شما تضامنی باشد، سهامی عام یا خاص باشد و یا حتی تعاونی و یا سایر شرکت های حقوقی باشد، آنچه که اهمیت دارد داشتن یک شرکت حقوقی متناسب با قوانین تجاری ایران است.

معیارهای انتخاب شرکت های دانش بنیان
فرایند و معیارهای توزیع شركت های متقاضی دانش‌بنیان بودن، پس از اعلام تقاضا از سوی شركت ها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان، اطلاعات شركت ها توسط دبیرخانه كارگروه به كارگزاران جهت ارزیابی فرستاده می شود و پس از تایید نهایی صلاحیت، شرکت دانش بنیان معرفی می شود.

از سوی دیگر، شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارائه برنامه تولید «برای شرکتهای نوپا»، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، باید دوباره ارزیابی شوند.

در فرآیند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات آمده است که این شرکت ها باید دارای شاخص های موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان باشند. بنابراین ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.

 

انتخاب نام ثبت شرکت دانش بنیان
زمانی که شرکت ثبت شده به شرکت دانش بنیان تغییر می کند نیاز به تغییر نام شرکت نیست می توان ازهمان نام قبلی شرکت ثبت شده استفاده کرد اما پس از اضافه شدن موضوع دانش بنیان به شرکت ابتدای نام شرکت واژه دانش بنیان ذکر می شود.

جهت ثبت شرکت دانش بنیان از کجا شروع کنیم ؟

در صورت ایده محور بودن و اقدام جهت ثبت شرکت دانش بنیان لازم است ابتدا مراحل اولیه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها انجام پذیرد.