قالی ایرانی یا فرش ایرانی از دیرباز معروف و مورد استفاده بوده است . این هنر خاص ایرانیان بوده و ایرانیان اولین مردمی بودند که به قالی بافی و فرش روی آوردند. سند آن نیز گزنفون تاریخ نگار یونانی است که در کتاب سیرت کوروش، در بین سال های 430 تا 235 پیش از میلاد می نویسد : " ایرانیان برای این که بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود می گسترند " .

فرش دستباف ایرانی به عنوان سرمایه ملی کشور، هنری اصیل ، بومی ، اشتغالزا و درآمد زا است که شهره جهان است . یکی از دلایلی که فرش ایرانی در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مشتری بیشتری دارد این است که نسبت به فرش تولیدی سایر کشورها تنوع رنگ بیشتری دارد، کیفیت مواد و مصالح به کار رفته در آن مرغوب تر و بهتر است. هنر و ظرافت خاصی در آن به کار گرفته شده و رنگ ها زنده و طبیعی به نظر می رسند ، نقش و نگارهای آن جذاب است و گیرایی خاصی دارد که برای بیننده و خریدار چشم نوار است . همه این موارد در این امر موثر بوده و باعث شده فرش ایرانی معروفیت و محبوبیت خاص خود را داشته باشد.
هم اکنون، فرش ایران به 70 کشور دنیا صادر می شود که سهم کشورهای آسیایی از مجموع صادرات، 45 درصد و کشورهای اروپایی 43 درصد است.
اگرچه امروزه، این هنر ارزشمند با خانواده های جهان عجین شده است ، اما باز هم نیاز به معرفی بیشتری دارد. در واقع ، حضور در بازارهای بین المللی و جدید، نیازمند برند های شناخته شده فرش ایرانی است . برندها در اقتصاد امروز جهان ، معرف بخش عظیمی از ارزش یک شرکت تولیدی یا تجاری هستند و به طور فزاینده ای بزرگ ترین منبع سودهای حاصله شرکت ها به شمار می روند. هر چه علائم مشهورتر باشد بازاریابی و فروش کالاها آسانتر و بیشتر خواهد بود.
علائم تجاری، برای اینکه بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند. موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به " اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی " در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده، آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.

 

sabt brand farsh


هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحو که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط اداره کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد.
دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر را مورد بررسی قرار می دهد.
این دفتر در صورت وجود ایرادات ، اداره مبدا و تودیع کننده را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه ماه تصحیح و مسترد گردد. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابلاغ می کند و از تاریخ ثبت بین المللی، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده انجام خواهد گرفت.
در نظام حقوقی ایران ، ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی است . به موجب قانون ، " اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت ، تقاضای ثبت بین المللی نمایند ".
بنابراین افراد و اشخاص زیر از مرجع ثبت ایران حق تقاضای ثبت بین المللی علائم را خواهند داشت :
یکم – اتباع ایرانی مقیم ایران یا دارای مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری در ایران .
دوم - اشخاص بیگانه که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری در ایران باشند.

خصوصیات اظهارنامه بین المللی در نظام حقوقی ایران 
در نظام حقوقی ایران اظهارنامه بین المللی باید دارای شرایط و خصوصیلت ذیل باشد :
1- اظهارنامه باید در فرم رسمی تنظیم گردد.
2- اظهارنامه باید بر حسب مورد به زبان های تعیین شده تنظیم شده باشد.
3- اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم گردد.
4- اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء شود.

مدارک و ضمائم اظهارنامه 
به اظهارنامه باید مدارک ذیل ضمیمه شده باشد :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
2- اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران
3- وکالت نامه ، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد.
4- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه .
علائمی قابلیت ثبت خواهند داشت که واجد شرایط و اوصاف معینی باشند که مربوط به ماهیت آن هاست. از جمله این شرایط این است که اولاَ – علامت یا مارک، قدرت و خصیصه تمایز بخشی موضوع آن را با موضوعات مشابه داشته باشند. ثانیاَ- معرف و توصیف کننده مشخصات کالا یا خدمات معین موضوع علامت یا مارک باشد و سبب هدایت مصرف کننده گردد. ثالثاَ- قانوناَ قابلیت ثبت داشته باشند و استعمال آن مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد.
رابعاَ- از نظر فرم و شکل، ثبت آن امکان پذیر باشد.
از نظر فرم و شکل امروزه برندها یا علائم ممکن است به اشکال مختلف تصویری و در قالب یک طرح یا اشکال مختلف هندسی منظم یا نامنظم ، دو بعدی یا سه بعدی و یا به صورت خط یا خطوطی، تک حرفی یا چند حرفی ، عکس، نقاشی ، رنگ ساده یا ترکیبی برای ثبت درخواست گردد.
در علایم تصویری معمولاَ نقوش انتخابی با نوع تولید یا خدمات موضوع فعالیت اقتصادی هماهنگی دارد ولی این ارتباط یا تناسب ، از نظر قانون اجباری نیست.
از همراهیتان سپاسگزاریم.