جواز تأسیس، سندی است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادر می شود و بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی از محصولات است.
جواز تأسیس برای ایجاد ظرفیتهای جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود صادر می گرد. اطلاعات مندرج در جواز تأسیس شامل شناسه کسب و کار ( یکتایی که به متقاضی اختصاص می یابد. این شناسه روی مجوزهای صادره درج میشود.) ، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده جواز، فهرست محصولات، پیش بینی سرمایه گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین آلات داخلی و خارجی، تعیین قدرت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه است.
نکاتی در رابطه با جواز تاسیس :
مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر سرمایه گذار متفاوت است. _
_ جواز تاسیس به دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.
_ چنانچه برای واحد تولیدی خود قصد داشته باشید وام بالای یک میلیارد تومان اخذ نمایید بهتر است که جواز حقوقی باشد.
_ مدت زمان اعتبار جواز تأسیس یک سال از زمان صدور است
_ کارشناسی هر سه ماه یک بار پیشرفت فیزیکی طرح را بررسی کرده و گزارش می دهد.
_ متناسب با پیشرفت کار نسبت به تمدید قبلی، جواز تأسیس مجددا تمدید می شود
شرایط اخذ جواز تاسیس برای افراد حقیقی به قرار ذیل است :
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ؛ حداقل سن 18 سال تمام؛  دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت (ویژه ی آقایان) ؛ تهیه طرح توجیهی ؛ دارا بودن شرایط لازم برای سرمایه گذاری
شرایط اخذ جواز تاسیس برای افراد حقوقی :
ثبت شرکت ؛ داشتن مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، تقاضانامه و …؛  تهیه طرح توجیهی ؛  دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت برای مدیر عامل ؛ دارا بودن شرایط سرمایه گذاری
مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تأسیس :
الف ) برای اشخاص حقیقی

کپی مدارک شناسایی
تکمیل فرم پرسشنامه جهت اخذ جواز تأسیس
ب) برای اشخاص حقوقی

کپی مدارک شناسایی مدیر عامل
 کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت
 روزنامه رسمی تأسیس شرکت
کپی شرکتنامه یا اظهارنامه
تکمیل پرسشنامه درخواستی
صدور پروانه بهره برداری :
پس از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمود. پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم ، شامل تامین زمین و تاسیسات  و احداث ساختمان ، را برای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.
هدف از صدور پروانه بهره برداری، ایجاد وحدت رویه و متناسب سازی صدور پروانه بهره برداری بخش تولید با رویکردهای جدید صنعتی است.
دارندگان پروانه بهره برداری می توانند از کلیه امتیازات و مشوق هایی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای واحدهای تولیدی فعال در نظر می گیرد، استفاده جویند. از جمله این مزایا به شرح ذیل می باشد :
_ پروانه بهره برداری به دارندگان آن ها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.
_ پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی جدید می شود.
_ پروانه بهره برداری برای ثبت برند نیز بسیار حائز اهمیت است.
_ از تمامی تشویقات وزارت صنعت بهره مند خواهید شد.
_ در صورت انجام فعالیت های هنری از دادن مالیات معاف خواهید بود.
_ پروانه بهره برداری به دارندگان آن ها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
_ پروانه بهره برداری به دارندگان آن ها امکان حضور در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور پروانه بهره برداری
1.تکمیل فرم تقاضا در سامانه بهین یاب
2.تصویر کپی کارت ملی مدیر عامل
3.تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
4.کپی آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیت های حقوقی ( در صورت وجود )
5.اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری
6.اعتبار جوازتاسیس
7.تصویر پایان کار ساختمانی
8.کپی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
9.اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات
10.فاکتور خرید مواد اولیه
11.فاکتور خرید و اجرای سوله
12.ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL
13.ارائه پاسخ استعلام های مربوطه
14.رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری
15.رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی

مراحل صدور پروانه بهره برداری :
_ ثبت نام در سامانه بهین یاب و ثبت تقاضا و تکمیل پرسشنامه
_ بررسی تقاضا توسط سازمان
_ در صورت موافقت تقاضا، کارشناس مربوطه از واحد تولیدی بازدید به عمل خواهد آورد.
_ ظرفیت سنجی تعیین ظرفیت تولید بر اساس ماشین آلات منصوبه پیوست شماره دو، برای سه شیفت کاری و برای 5000 ساعت برای تمام صنایع در سال محاسبه می شود. ظرفیت سنجی توسط کارشناسان سازمان صنایع و معادن استان یا کارشناسان و مشاوران مورد تأید سازمان صورت می گیرد
_ تهیه گزارش از وضعیت پیشرفت طرح
_ استعلام از سازمانهای محیط زیست، اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی، مرکز بهداشت و ..
_ تهیه پیش نویس فرم پروانه بهره برداری
_ارسال به معاونت مربوطه جهت تأیید پیش نویس و امضای آن
_ واریز هزینه تمبر پروانه بهره برداری. ( مطابق ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم)
_ صدور پروانه بهره برداری.